Pearl-Competition-Winners (tongan)

Oku fiefia ‘a e Potungaue ‘o e Koimeesi,Konisiuma, Fefakatau’aki, ‘Ilofo’ou mo e Ngaue ‘a e Kakai ke nau tokoni’I e Ngaue’anga Tofe fakalotofonua pea mo ‘oatu ‘a e fakamalo hounga’ia kiate kimoutolu kotoa pe ne mou kau mai ki he Fe’auhi Fakamea’a mo e Koloa Siueli ‘aki ‘ae Tofe Tonga. Fakamalo atu ki he kau Ikuna ‘I ho’omou ngaahi Taleniti.

Kau Ikuna ‘o e ngaahi Kalasi Takitaha:

Tufunga Taukei : – Kahoa mo e hau

Pale 1 : Sione Hemaloto

Pale 2 : Leonati Fakatava

Pale 3 : Leonati Fakatava

Tufunga Taukei : – Fakame’a Kupesi fakatonga

Pale 1 : Leonati Fakataava

Pale 2 : Sione Hemaloto

Pale 3 : ne ‘ikai ha taha

Tufunga Taukei: – Kalasi kehekehe ngaue’aki nge’esi Tofe

Pale 1 : Havea Lolohea

Pale 2 : Vilisoni Kaivelata

Pale 3 : Vilisoni Kaivelata

Tufunga Fo’ou: – Kahoa mo e hau

Pale 1 : Tonga Taumoefolau

Pale 2 : Vilisoni Kaivelata

Pale 3 : Veuveuso Vaea

Tufunga Fo’ou: – Fakamea’a Kupesi Fakatonga

Pale 1 : Tonga Taumoefolau

Pale 2 : Vilisoni Kaivelata

Pale 3 : Vilisoni Kaivelata

Tufunga Fo’ou: – Kalasi Kehekehe ngaue’aki nge’esi Tofe

Pale 1 : Veuveuso Vaea

Pale 2 : Tonga Taumoefolau

Pale 3 : Lolomana’ia Latu

Pale Makehe na’e foaki ia kia Mosese Havea ‘o e Big Mama’s Blue Lagoon Pearls

Ki ha fakamatala ki he Tofe Tonga mo fakatau atu ke fetu’utaki ki he Tongan Pearl Farmers Association Inc. Telefoni +676 753 2098. Email: tongamabepearl@gmail.com

Oku ‘oatu ‘emau fiekaungamamahi kia Leonati Fakatava, ko e taha ‘o e kau mataotao ‘o e Vahefonua Vava’u kuo ne si’I pekia ‘I he mahina ‘Aokosi 2016. Ko e mole lahi ki Tonga ‘I hono poto mo ‘ene Taukei. Neongo ia ‘oku kei faka’ofo’ofa mo tolonga pe ‘ene ngaue.